อุณหภูมิที่ประเทศอังกฤษนั้นได้ขึ้นสูงถึง 40 เซลเซียส เหตุผลเป็นไปไม่ได้เลยนอกจากภาวะโลกร้อน


1054

สถิติอุณหภูมิที่รายงานในประเทศอังกฤษพบว่าสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่สูงขนาดนี้นั้นถือว่าเป็นประวัติการณ์ในประเทศอังกฤษเพราะโดยปกติอุณหภูมิจะไม่พุ่งขึ้นสูงขนาดนี้ นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเป็นเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อน

อุณหภูมิในวันที่ 4 กรกฎาคม นั้นขึ้นสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส โดยปกติแล้วอุณหภูมิจะต่ำกว่าที่เป็นอยู่ 2-3 องศาเซลเซียส นักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่านี่เป็นแค่การเริ่มต้นของการเปลี่ยนทางสภาพอากาศ และอาจจะมีสิ่งอื่นๆตามมาอีกในอนาคตด้วย อย่างเช่น ไฟไหม้ และกระแสลมร้อน การที่อุณหภูมิในประเทศอังกฤษสูงขึ้นแบบผิดปกติขนาดนี้ทำให้หลายคนได้รับความเดือนร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุจนเกินไป และจากอุณหภูมิสามารถส่งผลทำให้เกิดการไฟไหม้ป่าได้อีกด้วย ไฟไหม้ป่าอาจจะลุกลามถึงบ้านเรือนและสัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่า

ภาวะเรือนกระจกนั้นส่งผลให้เกิดโลกมีอุณหภูมิสูงมากขึ้น 1.1 เซลเซียส และนี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ภาวะเรือนกระจกนั้นส่งผลจากการที่มนุษย์ได้ทำการเผาไหม้จากโรงงาน ป่าหรือขยะก็ตาม

นักวิทยาศาสตร์ได้เปรียบเทียบอุณหภูมิในอดีตและปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิแต่ละปีนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ทำให้เห็นว่าภาวะโลกร้อนนั้นแย่มากขึ้นๆเรื่อยเพราะฝีมือของมนุษย์ที่ทำ สาเหตุเนื่องมาจากการพัฒนาของโรงงานที่มีการเผาไหม้ที่สูงและยุคของเราคือยุคการก่อตั้งโรงงาน ด้วยเหตุนี้เองยิ่งทำให้ภาวะเรือนกระจกนั้นแย่มากขึ้นเร็วไปอีก และไปส่งผลกระทบถึงอุณหภูมิทั่วโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบกะทันหัน ประเทศได้มีการรณรงค์เรื่องภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อนโดยมีเป้าหมายภายในปี 2050 โดยไม่ผลิตก๊าซทำลายเรือนกระจกเลย

 


Like it? Share with your friends!

1054

Comments

comments